Annons:
Etikettlogik
Läst 8173 ggr
AndersHesselbom
2010-08-10, 23:44

Gemensam design, gemensam designer

Vilka slutsatser kan man dra av att samma design förekommer mer än en gång i naturen? Argumentet att två organismers likheter i arvsmassan inte säger något om släktskap, endast att de har samma designer, är ett argument som förmodligen härstammar från en kreationistisk tankesmedja, och användes flitigt av evangelisten Kent Hovind i början av 2000-talet.

Hovind liknade arter med broar och argumentet gick ut på att olika broar ser ungefär lika dana ut, därför att det är samma person som har designat de olika broarna. Överfört till biologin, skulle argumentet alltså påvisa att anledningen till att olika arter ser ganska lika ut, såsom olika fåglar, är att de har samma designer. Argumentet som kort heter "gemensam design, gemensam designer" bygger på en analogi som inte går ihop alls, och även om den skulle göra det, går det inte att överföra till biologin eftersom arkitektur och biologiska organismer har så pass olika livscykler.

Varför är analogin felaktig? Broar är inte självreplikerande, och även en kreationist erkänner att organismer självreplikeras. Vissa kreationister erkänner även att organismer replikeras med modifikation, och kallar detta för mikroevolution. Förklaringen till varför det finns organismer som i princip ser lika dana ut, t.ex. alla människor, är som bekant att dessa självreplikeras, alltså skapar kopior av sig själva. Broarna som ser ungefär lika dana ut, är designade av olika personer som sneglar på varandras lösningar. Det är inte samme designer som designat alla broar. Och paradoxalt nog, när två broar har en fundamentalt olik design, kan det mycket väl vara samma designer. Likheter indikerar alltså inte samma designer ens i verkligheten.

Överört till biologin blir detta ett polyteistiskt argument, vilket i sin tur strider mot det första budordet, och därför borde argumentet vara ett problem för kristna. För den logiska konsekvensen av att gemensam design betyder gemensam designer (t.ex. olika fåglars vingar) skulle vara att en icke gemensam design då betyder icke gemensam designer (t.ex. insektsvingar och fladdermusvingar). För vad skulle annars "gemensam design, gemensam designer" betyda? Är man inte beredd att ta de logiska konsekvenserna av det argumentet, säg då bara "gemensam designer oavsett design". Men då har man inte ens börjat med att hitta förklaringen till likheterna mellan olika organismer i naturen. Bland de nya problemen man dessutom får på halsen är att ett faderskapstest inte längre kan betraktas som ett pålitligt test för att säkerställa eller avfärda släktskap. Det reduceras till ett test som visar huruvida det verkligen är samme designer som skapat de två individerna, eller om det är två övernaturliga designers som kanske är nära vänner, som skapat var sin individ. Enligt argumentet skulle ju likhet betyda samme designer.

Den moderna vetenskapen litar på att man kan säkerställa släktskap genom att titta på likheter i arvsmassan, och att de gemensamma lösningar som man t.ex. hittar hos alla däggdjur (amningen) beror på att alla däggdjur har en gemensam förfader som levde för flera miljoner år sedan, och som ammade sina telningar. Tvärt om, att trollsländans och duvans vingar inte bygger på samma design, beror på att duvans och trollsländans närmsta gemensamma släkting, inte hade några vingar. Argumentet "samma design, samma designer" är alltså inte bara felaktigt, det är även kontraproduktivt för kristna kreationister. Ändå har argumentet senast använts av Intelligent Desing-rörelsens Discovery Institute i en debatt så sent som 2009, och det används flitigt av unga kreationister i debatter på nätet. När kreationistiska tankesmedjor väl levererat en dogm, är det aldrig de själva som hittar bristerna i deras resonemang - de är inte självkorrigerande på samma sätt som vetenskapen är. Och den andra sidan, har inte riktigt samma inflytande på de unga kreationistiska debattörerna på nätet - de är ju fienden i debatten.

Annons:
Cougar52
2010-08-14, 14:16
#1

Intressant artikel som får mig att tänka på den underbart vackra filmen Nature by Numbers som finns på Youtube. Hur många gånger jag än tittar på den upphör jag aldrig att fascineras, av naturen och av matematiken.

Trilobite
2010-08-14, 15:59
#2

Det är väldigt fin, en favorit!

[trumman]
2010-09-17, 18:59
#3

Mhm, som jag alltid har skojat: the circle of life är, om man ser närmare på den, en spiral.

Ser ut att vara en riktigt intressant film; måste skynda mig hem till en dator med ljud och se den.

chik
2010-09-17, 21:29
#4

Tack för filmen.vackert….

Sen är detta överkurs för mig..Gråter

Lena.P är jag i verkliga livet.

Pallasita
2010-11-20, 14:20
#5

Cougar52: Vet du händelsevis vad det var för musik till filmen? Jag tycker jag känner igen soundet men kan inte placera det.

Playja
2010-11-20, 19:46
#6

#5.. Musik:… "Often A Bird" av Vim Mertens.

Annons:
Upp till toppen
Annons: