Vetenskap

Miljönämnden i Mora/Orsa Årets förvillare 2011

2012-01-02 10:49 #0 av: piotrr

Föreningen Vetenskap och Folkbildning utser Miljönämnden i Mora och Orsa tillÅrets förvillare 2011. Skälet är att miljönämnden bortsett från vetenskaplig kunskap i hanteringen av så kallad elöverkänslighet.

Sedan 2006 har miljönämnden hanterat ett klagomål innefattande krav om att kommunen skulle se till att mobiloperatörer minskade strålningen från sina master. Strålningen sades orsaka en rad hälsoproblem. Miljönämnden har lagt stora resurser på att utreda kravet utan att ta hänsyn till att radiovågor aldrig har kunnat visas orsaka överkänslighetsreaktioner när man gjort kontrollerade vetenskapliga försök. I stället har miljönämnden hävdat att forskningsläget skulle vara oklart och att samband inte kan uteslutas. Man har också hänvisat till en vetenskapligt undermålig rapport i ämnet. Nämnden har inte fäst något avseende vid att läkare inte kunnat hitta något fysiskt fel på den klagande.

Miljönämnden i Mora och Orsa har okritiskt tagit juridisk och informationsmässig hjälp i ärendet av en person som hänvisat till undermåliga rapporter och anekdoter. Denne har samarbetat med 2004 års Förvillare, docent Olle Johansson. Nämndens felaktiga utredning ledde till att man beslöt kräva omriktning av mobiltele-, radio- och tevesändare.

Folk som tror sig vara elöverkänsliga upplever i regel verkliga symptom. Men det saknas vetenskapligt stöd för deras tolkning att besvären beror på elektromagnetiska fält. Orsaken är i stället vanligen psykosomatisk. Man gör inte de drabbade en tjänst genom att i strid mot medicinsk vetenskap acceptera deras tolkning.

Myndigheters arbete skall vila på vetenskaplig grund och inte på löst tyckande. I detta ärende har miljöförvaltningen inte kontrollerat om den klagandes påståenden kunde ha någon saklig grund, utan år efter år drivit ett ärende som aldrig kunde leda någon vart.

 

(Se även SvD Brännpunkt: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-utser-vi-en-miljonamnd-till-arets-forvillare_6744769.svd )

Anmäl
2012-01-03 10:10 #1 av: JoHo

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-utser-vi-en-miljonamnd-till-arets-forvillare_6744769.svd

Läs gärna kommentarerna. De mest aktiva är tre personer; Torbjörn Sassersson, Henrik Bugge och Rickard Berghorn som blivit uppiskade på läktaren på VoFs forum många gånger och är megabittra bara därför på VoF (och av andra skeptiker som dessa herrar tror är medlemmar i VoF).
De skiter förmodligen i "elöverkänsliga" utan använder dessa människor som orsak till att "komma åt" VoF. De har aldrig skrivit om dessa personer tidigare men nu var de tre plötsligt "experter" i ämnet.
När ska ett ljus gå upp hos woowoos om dessa personers verkliga agendor?

Anmäl
2012-01-03 13:01 #2 av: [Anunnaki]

För den som vill läsa mer detaljer om detta ärende finns det beskrivet på en blogg med flera inlägg där det första hittas här. Historien ska också finnas i VoF:s medlemstidning nr 4:2011. Det finns ett par tidigare inlägg också i samma blogg bl a  Medberoende och rättshaverister

Anmäl
2012-01-04 11:06 #3 av: Magi-cat

....och Voff skämmer ut sig, igen....

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/replik-om-forvillarpriset_6746685.svd

Ovanligt bra artikel om förvillarpriset.

ur artikeln:

"Frågan är om inte föreningen Vetenskap och folkbildning själva borde få epitetet ”förvillare”, eftersom man år efter år utser organisationer, författare och forskare med flera till förvillare när deras åsikter inte passar in i föreningens uppfattning.

Om årets nobelpristagare i kemi, Dan Schechtman, hade bott i Sverige hade han förmodligen för länge sedan blivit utsedd till årets förvillare när han upptäckte kvasikristaller. Denna upptäckt stred fullständigt mot allt vad dåtidens forskare ansåg vara riktigt. Han fick utstå mycken smälek från framstående forskare och tvingades till och med lämna sitt arbete."

VoF visar än en gång att man inte syftar till att främja vetenskapen utan mer storindustri och etablerad maktapparat.

 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-04 11:39 #4 av: olaka

#3

Jag börjar tvivla, ditt beteende visar ju att vissa människor förlorar all tankeförmåga ju närmare datorn de är...

Här är en lista över vetenskapliga publikationer som Dan Shechtman har presentat för att bevisa sin hypotes:

http://www.springer.com/materials?SGWID=0-10041-12-897504-0

Här är en lista över de gånger han gått ut i massmedia för att anklaga vetenskapen för att vara en korrupt konspiration:

[]

(Som du ser är listan tom)

Det är lika efterblivet som oärligt att hävda att vetenskapsfrämjade människor inte skulle vara öppna för ny kunskap, och särskilt uppseendeväckande blir det när kritiken förmedlas av nån som gång efter annan visar att hen struntar helt och hållet i vetenskapsläget och tror på så många pseudovetenskapliga saker att foliehatten inte får plats på huvet en gång.

Medarbetare på Skepticism.

Finns på Twitter som @Ola_i_Lyckan. Medlem i VoF, Vänsterpartiet samt GAST Spelförening.

Anmäl
2012-01-04 11:53 #5 av: piotrr

#3, Magi-cat,

Dan Schectman använde vetenskaplig rigör för att visa vad han hade hittat. Det är raka motsatsen till vad Mora-Orsa miljönämnd gör. Det är nämligen inte vad andra forskare tror som avgör om något är sant, utan huruvida det finns vetenskapliga belägg för det.

Anmäl
2012-01-04 12:29 #6 av: blombuketten

#3. Nja, att VoF skämmer ut sig kan väl diskuteras. Har roat mig med att läsa samtliga inlägg, både de som John länkat till och de som kom efter den frilansade journalisten. Kan säga att det framför allt var 3 personer som huvudsakligen utmärkte sig. Henrik Bugge, Rickard Berghorn och Doc Button och de är verkligen inga voffare.

Dessa 3 framför inga bevis, för inte diskussionen framåt, är inte intresserade av att lyssna på vad människor har att säga. De är inte ens intresserade av själva utnämningen egentligen. Deras huvudsakliga intresse är att skriva skit om VoF och voffare.

Berghorn går så långt så han påstår att det inte finns kompentens nog i VoF´s styrelse att avgöra om utnämningen. Han vill göra gällande att det är mest "outbildade" som sitter i styrelsen. När en person sen visar att det är 3 av 13 som saknar universitetsstudier/högskolestudier flyttar han målstolparna och säger att ALLA ska ha den utbildningen i styrelsen, samtidigt som det är helt egalt vilken utbildning/kunskap den frilansade journalisten, som skrivit artikeln, har.

Du har fel. VoF visar med all önskvärd tydlighet att man vill främja vetenskapen genom att utse Moras miljönämnd till årets förvillare som har agerat utifrån allt annat än vetenskap, då det faktiskt finns en mängd vetenskapliga studier som visar att en elallergiker inte är allergisk mot el. Att då ändå tänka sig tanken att en enda person ska få avgöra hur samtliga i grannskapet ska få ha det gällande mobiltäckning och annat är absurd. Man hjälper inte människor med påstådd sjukdom (som inte existerar) genom att låtsas att den existerar. Man stjälper den personens möjligheter att bli frisk.

Det vidriga i det här är att en samling, specieltt 3 personer, sitter och låtsas debattera fenomenet, men har inget konstruktivt att komma med, mer än att vara otrevliga och skita ner VoF så mycket de kan, samt alla de som gillar utnämningen. Samtliga skälls för att vara voffare, trots att en del berättar att de INTE är det. Man kan helt enkelt inte få tycka att VoF´s styrelse har gjort det bra. Snacka om yttrande- och åsiktsfrihet.

Ännu vidrigare är väl att du och en del andra hänger fast vid något som visats sig inte finnas. Att ni fortsätter påstå, trots bevis på motsatsen, att det finns. Att ni INTE har förmågan att läsa vad och hur motiveringen till utnämningen är skriven. De 3 personer jag tagit upp fortsätter anklaga VoF´s styrelse för att ha utsett elallergikerna till årets förvillare, trots att det klart och tydligt står i motiveringen att den faktiskt utdelats till Mora/Orsas miljönämnd och inte gruppen elallergiker.

"Om årets nobelpristagare i kemi, Dan Schechtman, hade bott i Sverige hade han förmodligen för länge sedan blivit utsedd till årets förvillare när han upptäckte kvasikristaller. Denna upptäckt stred fullständigt mot allt vad dåtidens forskare ansåg vara riktigt. Han fick utstå mycken smälek från framstående forskare och tvingades till och med lämna sitt arbete.""

Detta tar du upp och det visar att du INTE läst kommentarerna som kommer efter denna artikel. Här berättar nämligen skeptikerna att de ALDRIG skulle gett Schechtman denna utmärkelse, just för att han hela tiden har ANVÄNT SIG AV DEN VETENSKAPLIGA METODEN, vilket inte Mora/Orsas miljönämnd har.

Ibland kan det löna sig att ha lite kött på benen och inte bara länka till något man tror är rätt, bara för att det går emot den grupp man själv inte gillar. Det bevisar ingenting.

(Min understrykning)

Anmäl
2012-01-04 12:45 #7 av: Magi-cat

SvD är inte min "bibel" eller det eviga rättesnöret för sanningen. Jag tog med länk artikeln som ett exempel på att det finns fler som ifrågasätter voffs utnämningar. T.o.m. SvD.

Vem som använder sig av den vetenskapliga metoden, och inte, kan diskuteras. Vem som mörkar sanningen om den blir obekväm för makten och storindustrin, likaså.

Mobilstrålning och magnetfält, för varje år i allt mer av den varan, påverkar de finstämda elektriska signalerna i vår kropp  - hur kan man ens hävda något annat?

Mora har tagit sitt ansvar och tagit det säkra före det osäkra, en princip som man kunde önska att fler använde sig av.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-04 12:49 #8 av: piotrr

#7, Magi-cat

> "det finns fler som ifrågasätter voffs utnämningar. T.o.m. SvD."

Du menar "T.o.m. en frilansjournalist som fått in en replik på SvD brännpunkt". Det är en viss skillnad.

> "Vem som använder sig av den vetenskapliga metoden, och inte, kan diskuteras."

Ja. Nobelprisvinnaren gjorde det. Miljönämnder bör göra det men har i detta fallet inte gjort det, vilket de kritiseras för.

> "Mobilstrålning och magnetfält, för varje år i allt mer av den varan, påverkar de finstämda elektriska signalerna i vår kropp  - hur kan man ens hävda något annat?"

Det som hävdas utan belägg kan förkastas utan belägg.

Mora-Orsa miljönämnd (som är något annat än "Mora") har struntat i den vetenskapliga forskning som visar att elöverkänsliga inte reagerar på el. Det är inte att ta det säkra före det osäkra.

 

Anmäl
2012-01-04 13:49 #9 av: Magi-cat

Nobelprisvinnaren blev smutskastad och blev av med sitt jobb. (Han hade bara turen att hinna få erkännande innan sin död.) Samma vetenskapare som nu sitter och klappar sig för bröstet för sin "vetenskapliga metod" var de som hånade och kallade honom olika invektiv.

Lika hopplöst ute som hans upptäckter tedde sig, lika hopplöst kan det verka att få gehör i Sverige för vansinnet i att tillåta all denna strålning.

Fast - det kanske inte ligger lika mycket makt- och industriintressen i formen på kvasikristaller som mobilstrålning och svaga magnetfält.

Mora kommun är ett sällsynt undantag. Heder åt dem för att de tar det säkra före det osäkra och värnar om befolkningen!

 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-04 14:03 #10 av: olaka

#9

Och OM det nu skulle vara en psykosomatisk sjukdom, som det samlade vetenskapsläget pekar på, Stjälper eller Hjälper det farbrorn i Mora att bekräfra hans föreställningar?

Medarbetare på Skepticism.

Finns på Twitter som @Ola_i_Lyckan. Medlem i VoF, Vänsterpartiet samt GAST Spelförening.

Anmäl
2012-01-04 14:10 #11 av: piotrr

#9, Magi-cat,

Schechtman använde vetenskap för att visa att han hade rätt.

Mora-Orsa miljönämnd förkastar vetenskap för att visa att de har rätt.

I din liknelse är det alltså de som smutkastade Schechtman som motsvarar Mora-Orsa miljönämnd, som bryr sig mer om prestige och okunnighetens försiktighet än om vetenskapliga evidens.

 

Anmäl
2012-01-04 21:40 #12 av: Magi-cat

#11 du vrider och vänder på argument så du slår knut på dig själv.

Kontentan blir ändå att hur mycket man än basunerar om den vetenskapliga evidensen - så kan den ha fel, användas på fel sätt eller vinklas för att passa olika syften.

Och oavsett allt annat - förvillelsepriset är ett ovärdigt sätt att föra seriös argumentation.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-04 21:56 #13 av: TristanChi

#12

förvillelsepriset är ett ovärdigt sätt att föra seriös argumentation

Ändamålet helgar medlen.

Anmäl
2012-01-04 22:39 #14 av: Magi-cat

och där satte du standarden, Tristan........

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-04 23:05 #15 av: blombuketten

#12. ......och du tycker att det är "värdigt" att föra en diskussion baserad på att låtsas inte se de bevis som finns, utan istället köra på som en ångvält i samma spår hela tiden. För det är just det du och några med dig gör. Det är så otroligt onyanserat att man baxnar.

Samtidigt kan vi ju se "värdigheten" att föra en diskussion som inte handlar om VARFÖR priset delades ut till Mora/Orsas miljönämnd utan går ut på att skälla på VoF i, så gott som, alla inlägg, samt kalla alla för voffare om de råkar ha samma åsikt . Jätteseriöst.

Anmäl
2012-01-04 23:06 #16 av: blombuketten

#14. Hoppsan. Tog det så lång tid för TristanChi att sätta standarden. Själv har du satt den för väldigt länge sedan.........

Anmäl
2012-01-05 08:10 #17 av: piotrr

Magi-cat, 12,

Jag vrider och vänder på,ditt argument, men det verkar gå sönder då.

Anmäl
2012-01-05 08:47 #18 av: Magi-cat

#17 demagogi......

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-05 09:50 #19 av: Maria

Jag tycker att priset var väldigt bra och genomtänkt.

Här kommer en länk om utkastade pengar som har med ämnet att göra. Ett sjukhusrum i Falköping har blivit elsanerats för 1 miljon och använts av en patient.

/Maria

 

Anmäl
2012-01-05 13:06 #20 av: piotrr

Magi-cat:

> "#17 demagogi......"

"är att argumentera utifrån slående men osakliga argument. Demagoger använder demagogi som en strategi att skaffa makt och inflytande genom att appellera till folks känslor och fördomar, vanligen genom användande av kraftfull retorik och propaganda."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Demagogi


Vetenskaplig skepticism......

"är ett förhållningssätt där man ifrågasätter giltigheten i påståenden om den objektiva verkligheten som saknar empiriskt stöd."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_skepticism

 

Jag skulle låter det vara upp till var och en att avgöra vem som använder och upprepar, slående men osakliga argument och försöker appelera till folks känslor och fördomar genom retorik och propaganda å ena sidan och vem som ifrågasätter giltigheten i påståenden om den objektiva verkligheten vilka saknar epiriskt stöd. Om man ändå är osaker så finns det ledtrådar i namnen på sajterna vi har i våra signaturen.

Anmäl
2012-01-05 14:51 #21 av: FilipSoderholm

#20

Fast i Magi-cats försvar så finns det ju inget som säger att du nödvändigtvis resonerar på ett skeptiskt vis bara för att du har en sajt som hävdar det, eller hur? Med det inte sagt att jag inte tycker att det är så, för det tycker jag. Jag tyckte bara att det var ett svagt och till och med ogiltigt argument, och jag skäms inte för att peka ut svagheter i argumentationen även för den som argumenterar för min egen sak. Kanske ännu hellre då.

Anmäl
2012-01-05 16:53 #22 av: piotrr

Sajtnamnen är bara ledtrådar. Svaret får man leta efter i diskussionstråden och bedömningen får man göra på egen hand.

Anmäl
2012-01-06 13:02 #23 av: Magi-cat

Här är f.ö. en länk om elallergi:

http://www.newsmill.se/node/42063

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-06 14:46 #24 av: piotrr

Det är en debattartikel av en "Frilansjorunalist" som haft en agenda mot radiovågor mycket länge. Redan på första raden går det snett när Mona Nilsson hävdar:

> "Problemen som drabbar elöverkänsliga sopas under mattan."

Verkligheten är raka motsatsen:

Citat ur Vetenskap och Folkbildnings förvillarmotivering:

> "Folk som tror sig vara elöverkänsliga upplever i regel verkliga symptom." (min fetning)

Citat ur Vetenskap och Folkbildnings slutreplik på SvD.se idag:

> "I frågan om så kallad elöverkänslighet är miljömedicinska forskare överens om att symptomen är verkliga och handikappande, men också klara över att de inte orsakas av elektromagnetiska fält." (min fetning)

Anmäl
2012-01-06 15:13 #25 av: Joppo

En sak som jag funderat på gällande elallergi är om patienterna testas när de söker hjälp hos sjukvården eller myndigheter. Om t.ex mannen i Mora testats i ett inledande skede, så hade ju kommunen direkt kunnat avskriva hans krav och sparat både tid och pengar. Dessutom borde ett test gjort så att mannen förstått att han lider av en psykosomatisk åkomma.

Är det någon som vet vad det är för praktis som gäller?

Anmäl
2012-01-06 15:25 #26 av: TristanChi

#25

Jag tror inte det finns några standardiserade tester på detta.

Om det funnes, skulle elallergikerna nog snart finna på brister som förklarade varför det inte funkar i just det upplägget.

Det är heller inte så troligt att ett negativt provokationstest skulle få mannen att ändra uppfattning om orsaken till hans problem. Jämför rutgängare.

Anmäl
2012-01-06 15:30 #27 av: Magi-cat

#15  att skälla på VoF i, så gott som, alla inlägg,

Tröttsamt, blombuketten. Det är absolut inget självändamål att "skälla på Vof" - den betydelsen har de faktiskt inte. Men det är ju svårt, för att inte säga omöjligt, att undvika att kritisera Vof i den här frågan, eftersom det faktiskt är sagda organisation som delar ut förvillarpris.

#24smart, mycket smart. "Erkänna" symptomen (åtminstone i ord), men samtidigt med knuten näve förkasta orsaken.

Piotrr: den vetenskapliga forskning som visar att elöverkänsliga inte reagerar på el

OlakaOch OM det nu skulle vara en psykosomatisk sjukdom, som det samlade vetenskapsläget pekar på

Vad NI anser i frågan är väl ställt utom varje tvivel.

blombuketten: VARFÖR priset delades ut till Mora/Orsas miljönämnd

Jamen DET är väl ingen tvekan om? Mora miljönämnd drog en annan slutsats utifrån den empirisikt stödda verkligheteen, en slutsats som  inte stämde med Voffs slutledning. Detta enkla faktum renderar ett förvillar"pris".

Det i sig är inte bara oetiskt, utan också ovetenskapligt eftersom den vetenskapliga metod ni säger er hylla inkluderar att man aldrig har all kunskap, alla fakta och att tid och utökad kunskap kan kullkasta ifrågavarande slutsatser.

En seriös vetenskapligt sinnad organisation delar inte ut antipris till den som kommer fram till andra slutsatser.

Speciellt när man har anledning att misstänka att det inte är vetenskapliga fakta som ligger till grund för antipriset, utan mer åsikter.....

(Tur att det inte fanns ett Nobel-antipris. Schechtman hade legat bra till)

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-06 15:39 #28 av: TristanChi

#27

En enda person som kan detektera EMF i blindtest räcker för att kullkasta den inbilska vetenskapsvärlden.

Denna person kan dessutom bli 1 miljon dollar rikare, du vet hur.

Anmäl
2012-01-06 16:05 #29 av: Joppo

#26 Jo, så är det antagligen.

Dock kanske ett handgripligt test skulle verka mer övertygande än att hänvisa till vad en bunt forskare har att sägal i frågan. Orsaken till problemet borde liksom illustreras mer tydligt om de med egna ögon får se att de själva inte kan bedöma om de utsetts för elektromagnetism eller inte.

Jag undrar förresten om de Elöverkänsligas Riksförbund skulle vilja vara med och ta fram ett test? Om de skulle ställa sig bakom testet, borde det ju få betydligt högre legitimitet hos de som påstår sig ha elöverkänslighet. Jag ska nog ta och forska lite i frågan...

Anmäl
2012-01-06 16:24 #30 av: TristanChi

#29

Lycka till!

Anmäl
2012-01-06 16:27 #31 av: blombuketten

#27. Du är så oseriös att man mår illa.

En anekdot. Vi har en dam som säger sig vara elöverkänslig. Hon är så känslig så hon kan inte öppna en enda sak som ligger i folie. Hon kan inte öppna sin medicin om den inte ligger i burk. Hon bor i en vanlig lägenhet, ej sanerad. Lagar mat, har kylskåp, lampor och allt annat elektriskt som tillhör.

Hon har hemtjänst, de får städa hennes lägenhet, men då måste hon gå ut först för hon tål inte elektricitet så hon kan inte vara inne när dammsugaren är igång. Hon kan inte tvätta själv för hon tål inte när tvättmaskinen är igång, fast den är nere i tvättstugan. Hon har nu inte en foliehatt på sig, men väl en hatt för den gör gott eftersom hon säger sig ha huvudvärk.

Denna dam är onekligen INTE allergisk mot någon el, däremot mår hon inte alls bra av sin rädsla och sin egen övertygelse om att det beror på elen att hon mår dåligt.

Jag kan inte fatta vad det är som är så förbaskat svårt att förstå. INGEN säger att en elöverkänslig person INTE är sjuk. Det handlar inte om det, det handlar om att det INTE beror på elen. Ska man kunna hjälpa en person så gör man det INTE genom att låtsas att den har en sjukdom som inte finns. Det säger väl ändå sunda förnuftet. Ja, i alla fall hos de allra flesta, utom du då och några till.

Jo, de personer som har skrivit och fortfarande skriver på SvD debatt/brännpunkt, är då rakt inte där för att BEVISA något, eller GE STÖD ÅT DE DRABBADE, de är enbart där för att jävlas med VoF och "voffare". Det är så uppenbart att samtliga, utom du och några till, kan se det. De är ohyfsade och beter sig väldigt illa och bara skäller. Antar att de tror att de på något vis är utsända att skydda världen mot VoF och det är faktiskt en aning komiskt.

Sen får du kalla mig du när du adresserar till mig. Det är mycket fult att gruppera in människor som du och några till sysslar med. Inte för att det gör mig så mycket, jag grupperas hellre in som voffare än gruppen homeopater eller något ditåt. Det visar i alla fall att jag tänker kritiskt och söker belägg innan jag påstår en massa saker och det är skönt att veta.

Att du är oseriös visar bl a att du fortsätter ta upp Schechtman som ett offer vetenskapen och/eller VoF vilket är fel och det vet du mycket väl.

 

Anmäl
2012-01-06 16:39 #32 av: piotrr

#25, Joppo,

> "En sak som jag funderat på gällande elallergi är om patienterna testas när de söker hjälp hos sjukvården eller myndigheter. Om t.ex mannen i Mora testats i ett inledande skede, så hade ju kommunen direkt kunnat avskriva hans krav och sparat både tid och pengar."

Mannen har undersökts av läkare. Inga fysiska problem upptäcktes. Fallet avskrevs ändå inte.

Anmäl
2012-01-06 18:07 #33 av: Magi-cat

#28 Så - standarden sätts av en trollkarl nu??

Nåja, ändamålet helgar ju medlen, det har du redan deklarerat....

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-06 18:14 #34 av: Magi-cat

#31 Du är så oseriös att man mår illa.

Tråkigt att höra, blombuketten.

Sen får du kalla mig du när du adresserar till mig.

Där måste jag få invända lite, eftersom jag aldrig haft en tanke på något annat. Beklagar uppriktigt om jag tilltalat dig fel. Jag är själv emot att gruppera och kategorisera människor i onödan. Men efterom du så hängivet stöder VoFfs förvillarpris är det tyvärr lätt hänt att du s.a.s. får hänga med i samma sväng. Men - det är ändå inte det som är poängen riktigt.

Och om du någon gång är emot något som Vof tar sig för, kommer jag helt säkert att tacksamt notera det.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-06 18:15 #35 av: TristanChi

#33

Nej, den sätts av den som skall testas tillsammans med JREF.

Randi bara pungar ut belöningen.

"ändamålet helgar medlen"... *tänk* *tänk*... nej. Hur är den kommentaren relevant?

Anmäl
2012-01-06 19:54 #36 av: blombuketten

#34. Hm, jag måste nog be dig om ursäkt tror jag Glad. Skrev mitt inlägg till dig i aningens affektion, och det bör man inte göra. Tänk bort min allra första mening, det var väldigt fult skrivet av mig och jag,,,,, Skäms.

Anmäl
2012-01-06 20:06 #37 av: blombuketten

#34. Anledningen till att jag "hängivet stöder" (som du kallar det) VoF´s utnämning är att jag håller med i deras motivering. Så enkelt är det.

Jag har i o f s förstått, när jag läst vissa kommentarer på SvD att det är ungefär samma sak som att vara fascist, rasist, kommunist och/eller socialist. Skällsorden är många från de som är (verkar det som) lite rädda för VoF.

Sen förstår jag inte riktigt vad du menar med att du tacksamt skulle notera om jag "någon gång är emot något Vof tar sig för". Varför det? Det låter som om du menar att man SKA vara emot vad de tar sig för, oavsett om de har rätt eller inte, bara för sakens skull liksom.

Mig veterligt har jag inte varit, för eller emot, särskilt mycket av det VoF har tagit sig för. Så insatt är jag inte. Fast du kanske jämställer Vof med samtliga skeptiker eller de som tar sig "friheten" att hålla med vad någon här skriver som eventuellt räknas som skeptiskt?

Anmäl
2012-01-06 22:40 #38 av: Magi-cat

#36 det är okSkrattande

del2: Fast jag försöker att inte göra det är det är lätt hänt att dra alla över en kam. Jag vill också ha sagt att jag vill inte argumentera emot person, utan vad som sägs.

(Fast nu är jag för trött, godd najt)

 

 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-06 22:40 #39 av: [Anunnaki]

Mannen i fallet som gett förvillarpris har fått en diagnos av en läkare. Diagnosen är F45.3 Somatoform Autonom Dysfunktion men har dessutom skrivit Elöverkänslighet. Läs mer om detta på www.hilbertshotell.net/page36.php

Skrolla tills ni hittar de rätta inläggen.

 

[Länken har reparerats. / Per]

Anmäl
2012-01-06 22:43 #40 av: Joppo

#39 Länken leder ingenstans

Anmäl
2012-01-06 23:06 #41 av: TristanChi

Men vi vet alla att det är:

En hemsida om hemlösa katter, katter i allmänhet, vegetarisk matlagning, några blommor och en del matematik

Anmäl
2012-01-07 09:34 #42 av: Magi-cat

i länken ur Newsmill: (ifall ingen orkat läsa)

"Få känner till att det som nu ifrågasatts av en grupp från skeptikerröelsens, är i överensstämmelse med åtgärder som vidtogs av Ericssons uvecklingsbolag Ellemtel redan i början av 90-talet samt att de även är i linje med rekommendationer från Europarådet."

" början av 90-talet drabbades ett stort antal ingenjörer vid Ericssons utvecklingsbolag Ellemtel av hälsoproblem i form av det som vanligen kallas elöverkänslighet. De rapporterade symtomen yrsel, illamående, huvudvärk samt hudutslag mm är identiska med de miljontals människor, oberoende av varandra, i dag vittnar om att får när de exponeras för höga nivåer av elektromagnetiska fält, däribland mobiltelefoni."

" den rapport som beskriver saneringsåtgärderna vid Ellemtel ”Överkänslighet i arbetsmiljön” skrev Ellemtels Vd att ”snart kom vi att betrakta överkänslighet som ett allvarligt hot mot delar av företagets verksamhet”. Samhällsproblemet i dag är att ekonomiskt inflytelserike intressen tillåtits påverka den forskning som görs och sannolikt de slutsatser som dras av forskningen."

Det verkar som om elöverkänslighet är ett uppenbart problem och, tyvärr, mer utbredd än några få fall......

http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/05/el-verk-nslighet-f-rnekas-av-ekonomiska-intressen

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2012-01-07 12:09 #43 av: Henrik70

Här är 3 provokationsstudier som tyder på att elöverkänslighet är ett verkligt problem.

nr 1

nr 2

nr 3

Anmäl
2012-01-07 13:39 #44 av: piotrr

Jag har rättat länken i inlägg #38, det var ett mellanslag för mycket i länken.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.